Påmeldingskurs i regi av eksterne samarbeidspartnere