2. fremmedspråk

Lærer og elev

Elevene på 7. trinn møter i løpet av året språkene tysk, fransk og spansk. Undervisningen gjennomføres 1 time i uka og man og har som mål at elevene skal bli kjent med språkene før ungdomsskolen.