2. fremmedspråk

Lærer og elev

Elevene kan velge mellom tysk, fransk eller spansk. Undervisningen gjennomføres 1 time i uka og har som mål at elevene skal bli kjent med et nytt språk før ungdomsskolen.