Skolehelsetjenesten

Heidi Løken Aubert
Tlf: 23 46 61 20 / 97 11 36 12 (hver dag) 

Monica Von der Fehr
Tlf: 23 46 61 00 / 46 88 23 62 (tirsdag og fredag)

Psykolog: Anne Henriette Matheisen (kan kontaktes via helsesykepleierne)

Skolehelsetjenesten har åpen dør!

Skolehelsetjenesten er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenesten.

Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program

1. klasse: Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
2. klasse: DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
3. klasse: Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
5. klasse: Pubertetsundervisning.
6. klasse: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder ).
7. klasse: HPV vaksine

Helsesykepleier gjennomfører målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv. Helsesykepleier deltar i undervisning i klasse og i samtalegrupper i samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten tilbyr PIS grupper for barn med skilte foreldre.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunens nettsider.