Helsesøster

Helsesøster er på skolen hver dag med kjernetid mellom 8.30–15.00. (Tirsdag 8.30–13.30)

Heidi Løken Aubert heidi.aubert@bns.oslo.kommune.no
Tlf: 23466120/ 97113612 (Hver dag)

Helsesøster har åpen dør!

Helsesøster er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøsters rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenesten.

Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesøster er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesøster har taushetsplikt.

Program

1. klasse: Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
2. klasse: DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
3. klasse: Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
5. klasse: Pubertetsundervisning.
6. klasse: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder ).
7. klasse: Tilbud om HPV vaksine til jenter og gutter. 

Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunens nettsider.