Elevenes skolemiljø

Glade skoleelever, illustrasjon

Viktige tiltak innenfor dette området er:

  • Skolens handlingsplan for et trygt og godt arbeidsmiljø
  • Trivselsprogrammet
  • Sosial kompetanseplan
  • Fellessamlinger
  • Tilstrekkelig inspeksjon