Bekkelaget skole er en "Dysleksivennlig skole"

Lærer og elev

-Det er en glede for oss å markere den gode jobben Bekkelaget skole har gjort gjennom å godkjenne den som dysleksivennlig skole, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Det viktigste kjennetegnet ved dysleksivennlige skoler er at de har gode systemer for å fange opp, og ikke minst: følge opp. Det er ikke nødvendigvis så altfor mye som skal til for å ivareta disse elevene. Det handler om kunnskap og gode systemer. God skoleledelse og god skolekultur er også avgjørende.

- Kunnskap om hva som kan gjøres er ofte for lav i tillegg til at skolene mangler systemer. Det fører til store forskjeller og tilfeldigheter. Det er ikke bra nok. Disse elevene fortjener å bli tatt på alvor og at det stilles forventninger til dem. De trenger tilrettelegging og tilgang til datahjelpemidler for å få utnyttet sitt fulle potensiale. Gode skoler får til dette. Disse skolene fortjener en utmerkelse. Forhåpentligvis kan det også føre til at andre skoler følger etter, sier Solem.