Velkommen til nytt skoleår!

Jenter i klasserom

Oppstart for elever på 2. - 7. trinn er mandag 19. august klokka 8.30. Oppmøte er i skolegården. Skoledagen varer til klokka 13.00.

Elevene i 1. klasse starter klokka 09.00. 1. klassingene er ferdige klokka 11.30.

 

Oppdatert informasjon om paviljonginnsetting på Bekkelaget skole fra Avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten:

 

Paviljong ikke klar til skolestart

Avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten, informerer om følgende:

Vi beklager at paviljongene ikke vil stå klare til skolestart og ulempene dette medfører. Det arbeides på spreng for å få paviljongene klare så raskt som mulig.

Før fellesferien utarbeidet Plan – og bygningsetaten (PBE), Utdanningsetaten (UDE) og Undervisningsbygg (UBF) et omforent konsept for å maksimere skolens utearealer og samtidig minimere ulempene for naboene. Ny revidert søknad ble sendt ut i uke 27. UBF venter stadig på igangsettingstillatelsen fra PBE. Søknaden forventes ferdigbehandlet neste uke, og når igangsettingstillatelsen er gitt kan bygningsarbeidet starte.  

Skolens ledelse finner en løsning for elevene frem til paviljongene er på plass.  

Til tross for forsinkelsene, håper vi elever, ansatte og foresatte ser frem til det endelige resultatet, som blir to paviljonger og et nytt og opparbeidet uteareal på Bekkelaget skole.

Oppdatert fremdriftsplan kommer.