Covid-19 smitte på Bekkelaget skole - oppdatert 22.12

Bekkelaget skole

Smittevernteamet i Bydel Nordstrand har i samarbeid med skolen gjort kartlegginger av hvem de smittede har vært i kontakt med. Basert på denne informasjonen, og i tråd med retningslinjene fra FHI, har Bydelsoverlegen bestemt hvem som skal i karantene. Totalt er det 73 elever og 5 ansatte i karantene. De berørte har fått egen skolemelding og melding på sms fra skolen. De er også blitt kontaktet av Smittevernteamet ved Bydel Nordstrand.

Vi viser til Oslo kommunes hjemmeside for informasjon og spørsmål om korona.

Hilsen fra
Anette Reme
rektor