Holtebase Prosjektet- Anleggstrafikk og trygg skolevei

Holtet base

I forbindelse med oppgraderingen av basestasjonen for trikk på Holtet, er Sporveien i dialog med skolens ledelse og FAU for å sikre trygg skolevei i anleggsperioden. I denne presentasjonen skisserer Sporveien hvordan dette er tenkt.