Innskriving til skoleåret 2018-19

Førskoledag

Innskrivingen vil foregå tirsdag 5. desember mellom kl. 16.00 - 18.00 i 2. etasje gul bygning, og onsdag 6. desember i tiden mellom kl. 08.00 - 10.00 på kontoret i 3. etasje i gul bygning.