Leselystuke

Bokstabel

God leseferdighet er avgjørende i dagens samfunn, og er nøkkelen til kunnskap og læring. Lesing er for mange også gode opplevelser og fellesskap. Å bli glad i å lese kommer ikke alltid av seg selv. Skolen og foresatte har derfor en stor oppgave i å legge til rette for, oppmuntre og engasjere seg i barnas lesing.

Bokstafetter, høytlesning både på bibliotek og loft, fadderlesing og laging av bokmerker er noe av det som skjer på skolen denne uken. 

I forbindelse med leselystuken håper vi at også dere foreldre kan bidra litt ekstra. Dere kan oppmuntre og motivere ved å lese høyt for barna, og ved å vise interesse i det barna leser. Hjelp gjerne barna i å velge lesestoff, eller gå på biblioteket og få veiledning der. 

God leselystuke!