Ny midlertidig skolepaviljong på Bekkelaget skole utsettes

Bekkelaget skole

Etablering av ny skolepaviljong på Bekkelaget skole vil utsettes til våren 2019. Bakgrunnen for dette er blant annet at en eventuell tilgang på Marienlundveien og Marienlundparken må avventes, da Sporveien skal etablere ny holdeplass i perioden frem til januar 2019. Skolen har i tillegg fått vite at "Grå paviljong" og "Gult hus" kan brukes til sommeren 2019, altså hele neste skoleår. Skolen har videre fått vite at vi ikke får flere enn 104 nye skolestartere på neste års 1. trinn. Dette medfører at skolen har plass til alle elevene i ett skoleår til.


Utsettelsen vil medføre at den langsiktige planen for Bekkelaget skoles rehabilitering og utvidelse (jfr. Skolebehovsplanen) kan sees i sammenheng med den midlertidige løsningen og tiltakene knyttet til etablering av ny paviljong. Det betyr for eksempel at en eventuell utvidelse av skolegården i Marienlundveien og plassering av utelekene og ballbingen vil være avklart før paviljongen settes opp i 2019.


Skoleledelsen og FAU er glad for denne beslutningen. For ordens skyld vil vi informere om at vi dermed ikke iverksetter endrede start/slutt tidspunkter etter påske slik det ble informert om i "marsbrevet".