Ny paviljong på Bekkelaget skole

Bekkelaget skole

Viser til Desemberbrevet 2017 fra rektor der det informeres om at Bekkelaget skole, med bakgrunn i elevtallsvekst og utfasing av gamle bygg, vil få en ny midlertidig skolepaviljong.

Det skolen vet per i dag er at arbeidene med å etablere en paviljong vil starte etter påske. Det viser seg imidlertid at det er mange usikkerhetsmomenter om hvor den skal ligge og hva dette vil medføre av endringer for eksisterende lekeapparater og organisering av skolehverdagen.

Skolen har blitt lovet at dersom dette berører ballbingen, skal denne få en ny plassering.

Driftsstyret ved skolen jobber sammen med skolens ledelse og FAU for å få til et så godt uteområde som mulig for elevene og har derfor sendt inn en uttalelse til Undervisningsbygg om saken.

DS-leder og rektor skal i uke 7 på et møte der skolen vil få ytterligere informasjon fra UDE og utbygger.

Skolen beklager at vi ikke kan gi mer presis informasjon. Som sagt er det mye usikkerhet knyttet til prosessen, og til tross for at vi er svært pågånde og utålmodige mot prosjektledelsen, har det vist seg vanskelig å få presis informasjon så raskt som vi forventer. Så fort skolen får vite noe konkret vil vi informere alle om dette via våre informasjonskanaler.

Alle skolens organer (Driftsstyret, FAU og ledelsen) både forventer og krever at elevene skal få et tilfredsstillende uteområde, både midlertidig og permanent.