Nytt om paviljonger

Bekkelaget skole

Bekkelaget skole skal som kjent få to midlertidige paviljonger. Arbeidene med innsetting er nå godt i gang. I forhold til tidligere gitt informasjon er det gjort endringer på utformingen. Pavljongene kommer i to etasjer. Dette for å bruke så lite som mulig av skolegården. Paviljong C (nord) vil romme tre klasserom og ett lærerarbeidsrom. Her vil 1. trinn holde til. Paviljong D vil romme ett klasserom og ett lærerarbeidsrom, samt et lite kjøkken til AKS.

Av fremdriftsplanen kommer det frem at paviljong C er innflytningsklar i uke 44. Ferdigstillelse av paviljong D er foreløpig ikke klar.