Forslag til skolebehovsplan 2019–2028 på høring

Bekkelaget skole

Bekkelaget skole FAU og skolens driftsstyre vil sende en høringsuttalelse i forbindelse med høringen til Skolebehovsplan 2019-2028. Foresatte ved skolen som ønsker å bidra med innspill kan sende disse til FAU-leder Lene Østli (lene.ostli@hioa.no).