Skolemelding og ny rutine for melding av fravær

Osloskolen lanserer Skolemelding

I appen kan foresatte sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. De kan også svare på meldinger sendt fra skolen.

 

Enkel pålogging og pushvarsler

Du kan logge deg med en firesifret kode, som du velger selv. Første gang du som foresatt bruker appen må du logge deg inn via ID-porten, og lage en egen PIN-kode. De neste gangene du bruker appen, trenger du bare oppgi PIN-koden din. 

Appen gir mulighet for pushvarslinger, slik at du får varsel på telefonen/nettbrettet om at "Du har fått en ny melding" når skolen har sendt deg noe.

Dersom du om foresatt har flere barn, kan du kjapt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder hvilket barn ved å filtrere meldinger på ett barn om gangen.

Melde fravær 

Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i appen og i Portalen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.
1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær".
2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
3. Skriv beskjeden, og trykk Send.

Slik laster du ned appen

Last ned Skolemelding til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søker foresatte opp "Skolemelding foresatte".