Trafikksituasjonen i Kongsveien

Trafikk

Skolen fikk klokka 14.00 mandag beskjed fra Veidekke om stengt gang- og skykkelvei ved anleggsområdet i Kongsveien. En fra skolens ledelse befarte området og kunne observere at det ikke er mulig å passere området uten å gå ut i veibanen. Veidekke har skiltet dette fra begge sider, men vi kan se at mange barn overser skiltingen og gjerdet som delvis stenger fortauet. Vi ber alle brukere av denne skoleveien om å snakke med barna sine og bruke sørsiden av Kongsveien til og fra skolen.