Trafikksikkerhet ved Bekkelaget skole

Trafikksikkerhet på Holtet, Bydel Nordstrand.