Trafikksituasjonen - svar fra Veidekke

Følgende beskjed har gått ut til alle innvolverte i prosjektet:

Hei,

Etter en dialog med Bekkelaget skole har prosjektet besluttet at vi ikke skal ha leveranser til KV 82 og KV 84-88 i perioden mandag til fredag 07:30 – 08:30.

Bakgrunnen for dette er kombinasjonen av trafikkmønsteret, antallet forbipasserende skoleelever i denne perioden, samt barns forutsetningene for å kunne lese trafikksituasjoner.

Prosjektet jobber dog med en søknad om omlegging av gangveien som skal løse denne utfordringen. Inntil dette evt. blir innvilget og iverksatt har vår trafikkdirigent fått klar instruks og myndighet om bortvise alle leveranser i overnevnt periode, f.o.m uke 19.

Vi ber om forståelse for dette og at samtlige videreformidler denne informasjonen til sine leverandører og personell på prosjektet.

 

Med vennlig hilsen

Jim Pedersen
Anleggsleder

 

Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Oslo, Bygg
958 06 517
www.veidekke.no