Vedrørende covid-19 smitte på Bekkelaget skole

Bekkelaget skole

Smittevernteamet i Bydel Nordstrand har i samarbeid med skolen gjort en nøye kartlegging av hvem den smittede har vært i kontakt med i dagene før den fikk symptomer. Basert på denne informasjonen, og i tråd med retningslinjene fra FHI, har Bydelsoverlegen bestemt hvem som skal i karantene. Det er 60 elever og en ansatt  (i tillegg til den smittede)  som skal i karantene. De berørte har fått egen skolemelding og melding på sms fra skolen. De er også blitt kontaktet av smittevernteamet.

Vi viser til Oslo kommunes hjemmesider for informasjon og spørsmål om korona.

Hilsen fra
Anette Reme
rektor