Ledelse og ansatte

A-bygget

Kontoret

Åpningstider: 08.00–15.30

Tlf: 23 46 61 00

E-post: bekkelaget@ude.oslo.kommune.no

 

Rektor

Anette Reme Tlf: 23 46 61 00 

Assisterende rektor

Kim Steingrimsen Tlf: 23 46 61 00 

Undervisningsinspektører

Petter Furvann Tlf: 23 46 61 00 

Kristin Johanne Haavind Tlf: 23 46 61 00 

iPad-prosjekt

Glenn Jakobsen Tlf: 23 46 61 19

 

Kontorleder

Agusta Bjørk Jonsdottir Stoltenberg Tlf: 23 46 61 00 

Førstesekretær

Torill Eikhovd Tlf: 23 46 61 00 

Nina Elisabeth Follestad Tlf: 23 46 61 00 

Sosiallærer

Linda Svanes Tlf: 23 46 61 00

Aktivitetsskoleleder 

Petter Furvann Tlf: 92 02 79 40

Vaktmester

Torbjørn Stensby Tlf: 23 46 61 12 /  91 71 70 28 

Helsesøster

Heidi Løken Aubert Tlf: 23 46 61 21 

Helsesøster er tilgjengelig på skolen tirsdag-fredag.

Eplehagen