Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante verktøy tilpasset rollen til den som logger seg inn.

Skolenettsidene

Skolenettsidene inneholder nyheter og relevante lenker. På disse sidene vil man blant annet kunne finne informasjon om kontakt med skolen, skolens planer og profil samt reglement for permisjoner og frisøknader. Skolens hjemmeside er også startsiden for pålogging til Infoportalen. Aktivtetsskolen har en egen fane på hjemmesiden med oppdatert informasjon til de som bruker dette tilbudet.

Hva finner du etter pålogging til Skoleplattform Oslo?

Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden. Velg "foresatte". Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge.

 

Skoleplattform Oslo

  

Meldinger fra skolen

Lærerne informerer om dagligdagse hendelser via telefon, e-post eller i meldingsverktøyet i Infoportalen. Meldingsverktøyet i Infoportalen finner du ved å logge deg på Skoleplattform Oslo som nevnt over. Meldingsverktøyet er organisert slik at du vil motta meldinger som gjelder ditt/dine barn. Her legger lærere ut meldinger om ekskusjoner, møter, påminnelser osv. Følg med på disse sidene! Meldinger som læører skriver her sendes til din epost som standard. Dersom du ikke ønsker å motta disse epostene, kan du avmelde seg i Instillinger.
Skolen bruker SMS til å informere dersom det er store grupper som skal nås, eller dersom det er viktig at informasjonen leses raskt.

Infosider

Skolen har opprettet Infosider som de foresatte har tilgang til i plattformen. Du vil finne infosider som har klassenavnet til dine barn. I disse infosidene vil det ligge oppdaterte, timeplaner, årsplaner samt lenker som lærerne ønsker at elevene og foresatte skal ha tilgang til.

Fravær

Bekkelaget skole har en ordning der foresatte sender sms til skolen om fravær.

1. Send en sms til følgende nummer: 41 71 61 12
2. Start meldingen med kodeord BEK etterfulgt av klassekode, for eksempel"6A", hvis det gjelder en elev i 6A, "6B" hvis det er 6B det gjelder, osv.
3. Systemet sender sms-en til riktig/riktige lærere og kopi til skolens postmottak. Dette for å sikre at skolen har fått beskjeden om fraværet, også ved lærer-fravær. Det skal ikke skrives meldinger med sensitive opplysninger om barnet, for eksempel hva fraværet gjelder. Dersom dette er viktig å formidle til skolen eller direkte til læreren, skal man ringe.

En melding bør se slik ut:
BEK 6A, Karsten er syk og kommer ikke på skolen i dag.
BEK 6B, Petra skal til tannlegen og er tilbake på skolen ca. 12.00.

Foresatte får ikke svar på sms-en av typen, "ok" eller "den er grei". Dersom meldingen mot formodning ikke skulle komme fram, vil kontoret etterlyse barnet på samme måte som før.