Elevenes psykososiale miljø

Glade skoleelever, illustrasjon

Viktige tiltak innenfor dette området er:

  • Skolens handlingsplan for elevens psykososiale arbeidsmiljø
  • Trivselsprogrammet
  • Sosial kompetanseplan
  • Fellessamlinger
  • Tilstrekkelig inspeksjon

Kampanjeuka "Gjør en forskjell" markerer starten på skolens arbeid med elevenes arbeidsmiljø.