Åpningstider/Endring av plass

Mandag - fredag: Fra 7.30–8.30
Mandag - fradag: Fra skoleslutt til 16.45

Aktivitetsskolen er stengt på helligdager, samt hele juli.

Ved oppsigelse eller reduksjon av plass på AKS, gjelder 1 måneds oppsigelse fra den 1. i påfølgende måned.

Endringer (reduksjon/økning av tilbudet) varsles til Leder for Aktivitetsskolen på mail: petter.furvann@ude.oslo.kommune.no