Grunnleggende ferdigheter

Elever jobber med skolearbeid

Viktige tiltak innnefor dette området er:

  • Veiledet lesing og Early Years 
  • Systematisk lese-, skrive- og regneopplæringsplan
  • Lese, skrive og regne i alle fag.
  • Vektlegging av praktisk tilnærming og differensiering av oppgaver.

  

TIEY

Programmet består av fire deler: 

  1. Strukturerte læringsstasjoner med lærerstyrt stasjon
  2. Intensiv individuell lese- og skriveopplæring (ny start)
  3. Foreldreinvolvering og oppfølging
  4. Etter- og videreutdanning for lærere

 

Drawing of a city