Hovedseksjon

Grunnleggende ferdigheter

Viktige tiltak innenfor dette området er:

  • Veiledet lesing
  • Systematisk lese-, skrive- og regneopplæringsplan
  • Lese, skrive og regne i alle fag.
  • Vektlegging av praktisk tilnærming og differensiering av oppgaver.

  

Grunnleggende ferdigheter

Dette sier Utdanningsdirektoratet om grunnleggende ferdigheter:

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

Du kan lese mer om grunnleggende ferdigheter her.