Grunnleggende ferdigheter

Elever jobber med skolearbeid

Viktige tiltak innenfor dette området er:

  • Veiledet lesing
  • Systematisk lese-, skrive- og regneopplæringsplan
  • Lese, skrive og regne i alle fag.
  • Vektlegging av praktisk tilnærming og differensiering av oppgaver.