Hovedseksjon

Informasjon og lokal plan

Bekkelaget skole

Vi tilbyr et mangfold av aktiviteter. I vår lokale plan finner du viktig informasjon og oversikt over årets aktiviteter.

Søknad om plass, eller oppsigelse/endring gjøres via denne linken: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Det er viktig å merke seg at oppsigelse, eller reduksjon av plass på AKS har oppsigelsestid fra den første i påfølgende måned.