Hovedseksjon

Så lenge bør du holde barnet ditt hjemme

 • Feber: Til barnet er feberfri - dvs mindre 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden

 • Diare med eller uten brekninger: 2 døgn etter siste symptom. Barn som har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte, bare ved unormal diarétilstand

 • Kraftig øyekatarr: Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved krafitg pussdannelsen bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt

 • Forkjølelse: Til allmenntilstanden tilsier det.

 • Influensalignende symptomer: Til allmenntilstanden tilsier det.

 • Hoste og luftveisinfeksjoner: Til allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig og kraftig hoste bør barnet undersøkes av lege for blant annet kikhoste.

 • Ørebetennelse: Til allmenntilstanden tilsier det.

 • Brennkopper: Til sårene er under kontroll og det ikke er fare for smitteførende sårsekret som kan smitte andre barn.

 • Hodelus: Til lusekur er påbegynt.

 • Kikhoste: 5 dager etter igangsatt behandling - ved tidlig igangsatt behandling. Raskere hvis behandling blir igangsatt senere i sykdomsforløpet.

 • E. Coli-infeksjon: Til det har 5 negative kontrollprøver.

 • Kusma: 9 dager etter at hevelsen inntrer. Dersom alle barna i barnehagen/skolen er vaksinert kan man gå tilbake så snart almenntilstanden tilsier det.

 • Røde hunder: Minimum 5 dager etter utbrudd av utslett.

 • Mark (barnemark) / Spolmark: Til etter igangsatt behandling.

 • Ringorm: Til dagen etter behandling er igangsatt

 • Skabb: Til dagen etter behandling er igangsatt

 • Meningokokksykdom: Til sykdommen er over. Søsken må også holdes hjemme.

 • Meslinger: Til tidligst 4 dager etter opptreden av utslett.

 • Norovirus-infeksjon: 48 timer etter siste diare/oppkast.

 • Vannkopper: Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Kilde: Fhi.no.