Bekkelaget skolekor

Koret

 

 

Koret øver hver mandag i skolens musikkrom. Siden det er mange medlemmer i koret og for å tilpasse tilbudet til barnas alder, blir øvelse delt opp hensiktsmessig etter alder og antall barn. Ved konserter og arrangementer er det fellesøvinger. Skolekoret følger skolekalenderen. Selv om øvingstidene er på skolen i AKS-tiden, er koret foreldredrevet på frivillig basis.

Høsten 2017 har koret følgende øvingstider:

14.30-15.15: 5.-7. klasse

15.15-15.45: 1. og 2. klasse

15.45-16.30: 3. og 4. klasse

Første øvelse høsten 2017 for 2.-7. klasse blir 28. august, og for 1. klasse 18. september.

 

Ta gjerne kontakt med oss på: bekkelagetskolekor@gmail.com

Dirigent Linnea Sundfær Haug tlf. 92 05 13 13

Styreleder: Silje Trollstøl tlf 93 43 96 11