Hovedseksjon

Bekkelaget skolekor

Koret

Koret øver hver mandag i skolens musikkrom. For å tilpasse tilbudet til barnas alder, blir øvelsene delt opp hensiktsmessig etter alder og antall barn. Ved konserter og arrangementer er det fellesøvinger. Skolekoret følger skolekalenderen. Selv om øvingstidene er på skolen i AKS-tiden, er koret foreldredrevet på frivillig basis.

Skoleåret 2023/2024 har koret følgende øvingstider:

Kl. 14.15 - 14.45 1. klasse

Kl. 15.30 - 16.15 2. klasse

Kl. 16.15 - 17.00 3. klasse

Kl. 14.45 - 15.30 4. klasse og oppover

Ta gjerne kontakt med oss på: bekkelagetskolekor@gmail.com
For mer oppdatert info har vi en gruppe på facebook: https://www.facebook.com/groups/337020236872666

 

 Dirigent Tone Ophus, tlf. 971 95 512