Hovedseksjon

Bekkelaget skolekor

Koret

Koret øver hver mandag i skolens musikkrom. For å tilpasse tilbudet til barnas alder, blir øvelsene delt opp hensiktsmessig etter alder og antall barn. Ved konserter og arrangementer er det fellesøvinger. Skolekoret følger skolekalenderen. Selv om øvingstidene er på skolen i AKS-tiden, er koret foreldredrevet på frivillig basis.

Skoleåret 2021/2022 har koret følgende øvingstider:

Kl 14.15 - 14.45 1.klasse

Kl 14.45 - 15.30 4.klasse og oppover

Kl 15.30 - 16.15 2 klasse

Kl 16.15 - 17.00 3. klasse

Ta gjerne kontakt med oss på: bekkelagetskolekor@gmail.com
For mer oppdatert info har vi en gruppe på facebook: https://www.facebook.com/groups/337020236872666

 

 Dirigent Marianne Skui, tlf. 474 13 534