Bekkelaget skolekor

Koret

Koret øver hver mandag i skolens musikkrom. For å tilpasse tilbudet til barnas alder, blir øvelsene delt opp hensiktsmessig etter alder og antall barn. Ved konserter og arrangementer er det fellesøvinger. Skolekoret følger skolekalenderen. Selv om øvingstidene er på skolen i AKS-tiden, er koret foreldredrevet på frivillig basis.

Skoleåret 2018/19 har koret følgende øvingstider:

1. og 2. klasse: Mandag 14.15 - 14.45
4. og 6. klasse: Mandag 14.45 - 15.30
3. klasse: Mandag 15.30 - 16.15

Ta gjerne kontakt med oss på: bekkelagetskolekor@gmail.com
Dirigent Marianne Skui, tlf: 47 41 35 34
Styreleder: Silje Trollstøl tlf 93 43 96 11