Bekkelaget skolekor

Koret

Koret øver hver mandag i skolens musikkrom. For å tilpasse tilbudet til barnas alder, blir øvelsene delt opp hensiktsmessig etter alder og antall barn. Ved konserter og arrangementer er det fellesøvinger. Skolekoret følger skolekalenderen. Selv om øvingstidene er på skolen i AKS-tiden, er koret foreldredrevet på frivillig basis.

Skoleåret 2019/2020 har koret følgende øvingstider:

4. klasse: 14.15 - 15.00
1. og 2. klasse: 15.00 - 15.45
3., 5., 6. og 7. klasse: 15.45 - 16.30

Ta gjerne kontakt med oss på: bekkelagetskolekor@gmail.com

 

Dirigent Marianne Skui, tlf. 474 13 534

Styreleder: Silje Trollstøl, tlf. 934 39 611