Praktisk-estetiske fag

Kongefamilien

Kunstuke: 

Bekkelaget skole gjennomfører kunstuke en gang i året. Elevene får fordype seg i ulike teknikker innenfor kunst- og håndverkfaget. Produktene blir ofte brukt til å smykke ut skolen. Skolen inviterer foresatte inn til vernisage der elevene forteller om prosessen og viser produktene.


Forestillinger på 3. og 7. trinn:

Skolen har etter hvert fått tradisjon på å gjennomføre forestillinger på 3. og 7.trinn. 3.trinn viser Kardemommeby og 7.trinn har ofte valgt en musikal.