Hovedseksjon

Aktiviteter og satsingsområder

Satsingsområder

Den vedtatte rammeplanen for Aktivitetsskolen har definerte målområder. Bekkelaget Aktivitetsskole tilbyr barna varierte aktiviteter som ivaretar dette innen:

 • Natur, teknikk og miljø
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mat og helse
 • Lekser og fordypning

Mangfoldet av aktiviteter er knyttet opp til læreplanen LK 06. Praktisk tilnærming og lekbasert forsterking av skoledagen bidrar til en helhetlig faglig og sosial utvikling for elevene.

Aktiviteter forgår gjennom dagen med stor grad av valgfrihet. I varierte perioder kan elevene melde seg på aktiviteter som gjennomføres både på Bekkelaget eller via samarbeidspartnere utenfor skolen.

Ukeplaner og ranselpost gir fortløpende informasjon om påmeldinger og ulike tilbud.

Aktiviteter

 

 • Leksehjelp
 • Formingsaktiviteter (kunst&håndverk)
 • Gymsal (klassisk ballek, stafetter, sisten og enkel turn)
 • Miljøgrupper
 • Matgrupper 2., 3. og 4. trinn
 • Uteaktviteter (ballspill, klatring, sandkasse, stafetter, huske osv)
 • Svømming 2. trinn
 • Ukas dyr og land
 • Håndball 2., 3. og 4. trinn
 • Innebandy 3. og 4. trinn
 • Sløyd 3. og 4. trinn
 • Forskerfabrikken 4. trinn
 • Sjakk
 • Tennis
 • Bibliotek (lesegrupper)
 • Flamenco 3. og 4. trinn
 • Forskergrupper 3. trinn
 • Friluftsliv


Våre samarbeidspartnere

 • Lambertseter svømmeklubb
 • Nordstrands Sjakklubbs Ungdom
 • Bjørg Gretes Danseskole
 • Bekkelaget Skoles Musikkorps
 • Bekkelaget Skolekor
 • Nordstrand Tennisklubb