Aktiviteter og satsingsområder

Satsingsområder

Den nye rammeplanen for Aktivitetsskolen har definerte mål for satsingsområder. Aktivitetsskolen Bekkelaget vil tilby barna varierte aktiviteter innenfor målområdene som er spesifisert i rammeplanen. Disse målområdene er:

 • Natur, teknikk og miljø
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mat og helse
 • Lekser og fordypning

Vi vil jobbe som best vi kan for å gi barna gode opplevelser innenfor disse målområdene, og baserer oss i størs mulig grad på at aktivitetene som tilbys skal være på frivillig basis. Aktivitetsskolen Bekkelaget har en lokal plan hvor arbeidet vårt er beskrevet for en periode på ett år. Vi har i tillegg detaljplaner for hver avdeling med oversikt over aktiviteter det neste halvåret. Avdelingene har også uke- eller aktivitetsplan.

 

Aktiviteter

Dette er aktiviteter som elevene vil kunne være med på i løpet av 4 år på AKS Bekkelaget:

 • Bækkelaget Sportsklubb
 • Formingsaktiviteter
 • Gymsal
 • Leksehjelp
 • Matgrupper
 • Miljøfyrtårn
 • Svømming
 • Ukas dyr og land
 • Uteaktiviteter
 • Friluftsliv

 

Våre samarbeidspartnere

 • Lambertseter svømmeklubb
 • Nordstrands Sjakklubbs Ungdom
 • Bækkelaget Sportsklubb
 • Bjørg Gretes Danseskole
 • Bekkelaget Skoles Musikkorps
 • Bekkelaget Skolekor