Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Vi er to helsesykepleiere tilstede på skolen mandag-fredag fra kl. 09.00-14.30, tirsdag fra kl. 09.00-13.00.

idakristine.jpg

Navn: Ida Grimstad

E-post: ida.grimstad@bns.oslo.kommune.no

Mobilnr.: 917 900 64

Telefon: 23 46 61 21

 

PXL_20240408_122421648.PORTRAIT.jpg

Navn: Sina Skavås

E-post: sina.skavas@bns.oslo.kommune.no

Mobilnr.: 940 13 842

Telefon: 23 46 61 21

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Skolehelsetjenestens faste program

1. trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om blant annet helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt ryggundersøkelse og syns- og hørselstest ved behov. Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2. trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3. trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

5. eller 6. trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6. trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn: HPV-vaksine (Humant Papillomavirus).

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv. Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

Skolehelsetjenesten bruker Helsenorge for å gi ut informasjon. Sjekk gjerne om barnet deres er registrert ved ønske om informasjon.

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Bekkelaget skole

Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

Skolehelsetjenesten Bydel Nordstrand

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

Link til nettsiden: https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/