Skolemiljøutvalget

Barn i klasserom

Elever og foresatte skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Informasjon om skolemiljøutvalg til elever og foresatte (Utdanningsdirektoratet).

Kilde: www.udir.no

Møteplan

SMU-møter skoleåret 2019-20:

6. mars

22. mai

3. desember

Medlemmer av SMU 2019/2020:

Elevrepresentanter kommer. 

 

  • Tove Rikhem, politisk representant
  • Bjørn Olav Korsnes, ansatt
  • Tone Meldalen, foresatt
  • Kristin Johanne Haavind, undervisningsinspektør 

Hva kan utvalget påvirke og bidra med?

  • Godt fysisk miljø
  • Godt psykososialt miljø
  • Ordensreglement
  • Brukerundersøkelser
  • Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen
  • Trivselstiltak