Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foresatte skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Informasjon om skolemiljøutvalg til elever og foresatte (Utdanningsdirektoratet).

Kilde: www.udir.no

Møteplan

SMU-møter skoleåret 2019-20:

6. mars

22. mai

3. desember

Medlemmer av SMU 2019/2020:

 • Elevrepresentanter: Oskar 4a, Oskar 4d, Nojus 5c, Borgar 5d, Milla 6a, Henny 7a, Elias 7b, Mathea 7c
 • Tove Rikhem, politisk representant
 • Bjørn Olav Korsnes, ansatt
 • Tone Meldalen, foresatt
 • Kristin Johanne Haavind, undervisningsinspektør 

Hva kan utvalget påvirke og bidra med?

 • Godt fysisk miljø
 • Godt psykososialt miljø
 • Ordensreglement
 • Brukerundersøkelser
 • Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen
 • Trivselstiltak