Hovedseksjon

Leksehjelp

lærer elev

På 1.–3. trinn er det  assistenter fra Aktivitetsskolen som er leksehjelpere. På 4.–7. trinn er alle timene med pedagog.

  • 1. trinn: Mandag kl. 13.45–14.15 og tirsdag kl. 13.45-14.15
  • 2. trinn: Mandag kl. 14.15–14.45 og tirsdag kl.14.15–14.45
  • 3. trinn: Mandag kl. 14.15-.14.45 og tirsdag 14.15-14.45
  • 4. trinn: Tirsdag kl. 14.15–15.15
  • 5.–7. trinn: Mandag kl. 14.15-15.15 (7c har tirsdag kl. 13.30-14.30) og onsdag kl. 7.30–8.30. 

Leksehjelpen foregår i klasserommene, foruten onsdag 7.30-8.30 som er felles for 5.-7. trinn på rom A12.