Leksehjelp

lærer elev

På 1.–4. trinn er det en pedagog og assistenter fra Aktivitetsskolen som er leksehjelpere. På 5.–7. trinn er alle timene med pedagog.

  • 1. trinn: Mandag kl. 13.15–13.45 og tirsdag kl. 13.00–13.30
  • 2. trinn: Mandag kl. 14.15–14.45 og tirsdag kl.14.15–14.45
  • 3. trinn: Tirsdag kl. 14.15–15.15
  • 4. trinn: Mandag kl. 14.15–15.15
  • 5.–7. trinn: Tirsdag kl. 14.15–15.15 og onsdag kl. 7.30–8.30