Hovedseksjon

Permisjonsreglement

 

Felles reglement for Osloskolen 

Bekkelaget skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.