Hovedseksjon

Leselyst- og matematikkuke

Leselystuke

 God leseferdighet er avgjørende i dagens samfunn, og er nøkkelen til kunnskap og læring. Lesing er for mange også gode opplevelser og fellesskap. Å bli glad i å lese kommer ikke alltid av seg selv. Skolen og foresatte har derfor en stor oppgave i å legge til rette for, oppmuntre og  engasjere seg i barnas lesing. 

 Hver dag i leselystuken på Bekkelaget skole skal elevene lese selv, de skal bli lest for  og de skal gjennomføre en leseaktivitet i klassen. Målet med leselystuken er å inspirere til lesing, fremme gode leseopplevelser og å skape gode lesevaner. 

Matematikkuke

En uke i året har skolen ekstra fokus på matematikk. Matematikken er praktisk rettet og arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag vektlegges ekstra denne uken. En del av skolens klasser benytter storyline.Temaene for uken varierer noe fra år til år, men hovedfokus er å inspirere gjennom praktisk arbeid og nye innfallsvinkler, og å fremme at matematikk er morsomt!