Elevrådet

Elever i klasserom

Alle skoler med elever på 5.–10. årstrinn skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Kilde: www.udir.no

Elevrådsrepresentanter:

4. trinn: Åsne 4a, Filip 4b, Nils Axel 4c

5. trinn: Eskil 5a, Elle 5b, Kristoffer 5c

6. trinn: Edvard 6a, Hanna 6b, Vilde 6c

7. trinn: Karoline 7a, Erling 7b, Selma 7c

Elevrådsleder: Erling 7b

 

Elevrådet ledes av Kristin Johanne Haavind

Drawing of a city