Elevrådet

Elever i klasserom

Alle skoler med elever på 5.–10. årstrinn skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Kilde: www.udir.no

Elevrådsrepresentanter:

4. trinn: 

5. trinn: 

6. trinn: 

7. trinn: 

Elevrådsleder: 

 

Elevrådet ledes av Kristin Johanne Haavind