Elevrådet

Elever i klasserom

Alle skoler med elever på 5.–10. årstrinn skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Kilde: www.udir.no

Elevrådskontakten på skolen er Kristin Johanne Haavind.