Hovedseksjon

Elevrådet

Alle skoler med elever på 5.–10. årstrinn skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Kilde: www.udir.no

Elevrådsrepresentanter:

4. trinn: Oskar S. T., Benjamin, Daniel og Oskar W.S.

5. trinn: Emilie, Christopher, Nojus og Borgar

6. trinn: Milla, Christoffer og Martin

7. trinn: Henny (leder), Elias og Mathea

 

Elevrådet ledes av Kristin Johanne Haavind