Hovedseksjon

Driftsstyret

b-bygget

Driftsstyret ved skolen har to lærerrepresentanter, to foreldrerepresentanter og tre politikere fra bydelsutvalget. Representantene blir oppnevnt av bystyret og sitter for to år av gangen. Driftsstyret har møter ca. 8 ganger i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og de overordnede retningslinjene for skolen vedtatt.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Møteplan 2019/20

16.01.2020 kl. 18.00

05.05.2020 kl. 18.00

19.05.2020 kl. 18.00

22.09.2020 kl. 18.00

01.12.2020 kl. 18.00

Driftsstyre fra 1.1.19 – 31.12.20

Leder:

Tone Meldalen, (foreldrerepr.) 

Nestleder: 

Eivin Sundal

Foreldrerepresentanter:

Geir Syversen

Vara: 
1. Camilla Hansen-Bjørgo
2. Thomas Rustad
3. Hanne Skartveit

Ansattes representanter:

Ida Lindemann
Bjørn Olav Korsnes

Vara:

1. Stine Frøhne Rønning

2. Ludvik Tangen-Kristoffersen

Politisk innstilt:

Knut Falchenberg

Tove RIkheim

Eivin Sundal

vara: 

1. Jardar Flaa

2. Einy Langmoen

3. Adrian Gran von Hall