Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp

Det tilbys leksehjelp på AKS til følgende tider:

1. trinn: 13.15–13.45 på mandag og 13.00–13.30 på tirsdag
2. trinn: 14.15–14.45 på mandag og tirsdag
3. trinn: 14.15–15.15 på tirsdag
4. trinn: 14.15–15.15 på mandag

Personalet fra AKS er tilstede i leksetiden. Kontaktlærer/pedagog gir beskjed om lekser og arbeidsoppgaver som oppstart. 3. og 4. trinn har en rullerende pedagog tilgjengelig. Leksearbeidet foregår som hovedregel i eget klasserom.