Leksehjelp

Leksehjelp

Det tilbys leksehjelp til følgende tider:

 

1. trinn: 13.15 - 13.45 på mandag

1. trinn: 13.00 - 13.30 på tirsdag

2. trinn: 14.15 - 14.45 på mandag og tirsdag

3. trinn: 14.15 - 15.15 på tirsdag

4. trinn: 14.15 - 15.15 på mandag

Personalet fra AKS er tilstede i leksetiden. Kontaktlærer/pedagog gir beskjed om lekser og arbeidsoppgaver som oppstart. 3. og 4. trinn har en rullerende pedagog tilgjengelig. Leksearbeidet foregår som hovedregel i eget klasserom.