Strategisk plan

Skrivebok og penn

Bekkelaget skoles strategiske plan ble sammen med budsjettet vedtatt på driftsstyremøtet 16.01.2020.

Strategisk plan 2018