Strategisk plan

Strategisk plan

Bekkelaget skoles strategiske plan for 2016 er vedtatt av skolens driftsstyre.

Det strategiske kartet er et styringsverktøy for skolen i arbeidet med den startegiske planen.