Hovedseksjon

Strategisk plan

Bekkelaget skoles strategiske plan ble sammen med budsjettet vedtatt på driftsstyremøtet januar 2023.

Strategisk plan 2023