Strategisk plan

Skrivebok og penn

Bekkelaget skoles strategiske plan vedtas av skolens driftsstyre. Det strategiske kartet er et styringsverktøy for skolen i arbeidet med den strategiske planen.