Strategisk plan

Strategisk plan

Bekkelaget skoles strategiske plan for 2018 skal vedtas av skolens driftsstyre.

Det strategiske kartet er et styringsverktøy for skolen i arbeidet med den strategiske planen.