Hovedseksjon

Strategisk plan

Skrivebok og penn

Bekkelaget skoles strategiske plan ble sammen med budsjettet vedtatt på driftsstyremøtet januar 2022.

Strategisk plan 2021