Skoletannlegen

Tannklinikken Ryen

Telefon: 23 46 60 00

Åpningstider: Hver dag klokka 08.00–15.30

Adresse: Ryensvingen 1, 2.etg. - 0680 Oslo

 

Vi gjør oppmerksom på at det er noe uavklarte parkeringsforhold i området for tiden.

 

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider:

Tannlegevakta i Schweigaardsgt. 6 gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.

 

Telefon: 22 67 30 00

Åpningstider: 19.00–22.00 samt lørdager/søndager kl. 11.00–14.00 og 19.00–22.00. Det er ingen timebestilling, men kølappsystem.

 

Mvh.Bente Bratlie
Klinikkfullmektig Tannklinikken Ryen