Hovedseksjon

Skoletannlegen

Tannklinikken på Ryen

Kontaktinfo

 

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider:

Tannlegevakta i Kjølberggata 31 A, 0653 Oslo ligger i 1. etasje.med inngang fra Brinken på baksiden av bygget (samme sted som Tøyen senter tannklinikk).

Åpningstider
Mandag: 15:30 - 19:30
Tirsdag: 15:30 - 19:30
Onsdag: 15:30 - 19:30
Torsdag: 15:30 - 19:30
Fredag: 15:30 - 19:30
Lørdag: 12:00 - 15:00
Søndag: 12:00 - 15:00
Tannlegevakten
Ta kontakt med oss ved akutte tannproblemer. Vi har åpent på kveldstid, i helger og på helligdager.  

Vi tilbyr gratis hjelp ved akutt behov hvis du:

er mellom 0 og 18 år
er psykisk utviklingshemmet
bruker hjemmesykepleie ukentlig eller har bodd på en institusjon i minst tre måneder sammenhengende
er bruker av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller MAR (medikamentassistert rehabilitering)
er inkludert i TOO (tortur, overgrep eller har sterk tannlegeskrekk)

Er du mellom 19-20 år får du tannbehandling til redusert pris, og betaler 25 % av offentlige takster.

Tilhører du en av gruppene som er nevnt over og har behov for akutt hjelp utenom våre åpningstider, kan du ta kontakt med privat tannklinikk og søke refusjon gjennom Tannlegevakten.

Dersom du ikke tilhører en av gruppene nevnt ovenfor, må du benytte deg av en av byens øvrige private tannlegevakter.