Hovedseksjon

Våre baser

Base 1

Base 1 holder til i A-bygget (1.etasje) der de bruker klasserommene og to egne lekerom. Av utearealet bruker de nedre del av skolegården, hvor de har ballbinge, klatre- og lekestativer, husker og lekeområde. For at elevene skal bli trygge på aktivitetsskolen og på hverandre, legger vi vekt på å lage egne interne opplegg for elevene. Etter hvert vil de dra på noen større utflukter.

Base 2

Base 2 holder til i den grå paviljongen og bruker den nedre delen av skolegården i tillegg til område mellom A-bygget og B-bygget. De har også tilgang til gymsal hele uken.

Base 3

Base 3 holder til i det gule huset ved siden av skolebygningene. Her har de et eget uteareal med trær og sandkasse. De bruker også deler av skolegården som uteareal.

Base 4

Base 4 holder til på Bernhus, som er skolens eldste bygning. Den befinner seg i eplehagen på baksiden av B-bygget. Her koser barna seg med et eget, stort uteareal hvor det vokser eple- og pæretrær. Det er stas for elevene å komme opp på Bernhus hvor de være være litt for seg selv. Et av høydepunktene i løpet av våren er overnattingen, en arrangement som elevene gleder seg veldig til.