Covid-19 smitte på Bekkelaget skole

Bekkelaget skole

Smittevernteamet i Bydel Nordstrand har i samarbeid med skolen gjort en nøye kartlegging av hvem den smittede har vært i kontakt med i dagene før den fikk symptomer. Basert på denne informasjonen, og i tråd med retningslinjene fra FHI, har Bydelsoverlegen bestemt hvem som skal i karantene. Det er 25 elever og 1 ansatt (i tillegg til den smittede) som skal i karantene. De berørte har fått egen skolemelding og melding på sms fra skolen. De vil også bli kontaktet av Smittevernteamet.

Vi viser til Oslo kommunes hjemmesider for informasjon og spørsmål om korona.

Hilsen fra
ledelsen
v Anette Reme
rektor